ב"ה

  "בית הכנסת "ששון עץ החיים

Synagoge Freude am Baum des Lebens

Lessingstrasse 10, 10555 Berlin

 

חנוכת ספר תורה

Einweihung unserer

SEFER THORA

 

 

Am Montag, den 29.09.2008 um 18:30 Uhr

 versammelten wir uns am Mahnmal der von den Nazis zerstörten Synagoge Lessingstrasse/Flensburgerstrasse.

Nach einer kurzen Ansprache unseres Rebben Baruch ben Mordechai HaKohen

und des Rabbiners Baruch ben Abraham Rabinowitz

geleiteten wir unsere neue Thorarolle mit Freude und Gesang in ihre neue Wohnung.

 

Text der Inschrift

 

  

 

 

והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיך

כן יהי רצון