ב"ה

בשורה טובה
Die Gute Nachricht
 
  

 

 

Die vier Evangelien

Matitjahu             Markus         Lukas Jochanan

18,1-5

Demut als Nachfolge